top of page
WhatsApp Image 2020-12-12 at 21.36.18 (1

 הרצאות מבוא למתעניינים

עבור המתעניינים בלימודים בבית למטפלים אני עורכת הרצאות מבוא ב-ZOOM ,
משך ההרצאה 40 דקות

שבה אסביר על מהות הקורסים

כמו כן אתן זמן לשאלות ולהתלבטויות שיש לכם.

להרשמה להרצאה ללא עלות, שלחו לי הודעה ​

bottom of page